بتن اکسپوز آرمین

بتن اکسپوز آرمین

بتن اکسپوز آرمین

بتن اکسپوز ثابت آرمین: توجه توجه ،بتن اکسپوز ما پیش ساخته نیست.ما زیباترین و بادوامترین بتن اکسپوز را در انواع نماها و مراکز تجاری در هر ارتفاعی با سیمانکاری برای شما اجرا می کنیم. زیباتر ، ارزانتر و بادوامتر از بتن های پیش ساخته  با ۵۰سال ضمانت .این بتن  اکسپوزه پیش ساخته نیست. طرحی جدید و با دوام و پر طرفدار. بتن اکسپوز حرفه ای غیر متحرک و سازه ی یکپارچه