سیمان کاری شسته آرمین

سیمان کاری شسته آرمین

سیمان کاری شسته آرمین

تهیه و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته و اجرا

سیمان کاری شسته آرمین با استفاده از سنگ کریستال و پودر جوشقان و یونولیت و شیشه توسط کادر مجرب آرمین