پودر سنگ جوشقان

پودر سنگ جوشقان درجه یک کاملا سفید و درخشان در بسته های ۲۵ و ۵۰ کیلویی ارسال به تمام نقاط کشور.

سنگ کوبی ارمین

تولید و توزیع سنگ دانه بندی و پودر سنگ همراه با فوم و شیشه باریکه

شماره تماس ۷۷۵۲۱۳۵-۰۹۱۲

سنگ کوبی آرمین

سنگ کوبی آرمین

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، سنگ شسته ، پودر سنگ ، در رنگ و سایز های مختلف، همچنین فروش شیشه باریکه و فوم (یونولیت) جهت اجرای نمای شسته

شماره تماس :۷۷۵۲۱۳۵-۰۹۱۲

سنگ کوبی آرمین

سنگ کوبی آرمین

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته
سنگ کوبی آرمین

سنگ کوبی آرمین

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته