سنگ لیمویی

سنگ لیمویی

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

سنگ لیمویی سایز ۱٫۵

از این سنگ در نمای شسته, موزاییک و کف پوش ها استفاده میشود

پودر لیمویی

پودر لیمویی

تولید و توزیع سنگ های دانه بندی، شسته، پودر جوشقان، پودر و سنگ در رنگ ها و سایز های مختلف، شیشه و فوم جهت نمای شسته

پودر لیمویی

از این پودر برای نمای شسته و تگری زدن استفاده میشود